לכבוד ועד מקומי

מרינה הר • כניסות

כלבים משוטטים.

דובר רבות בכלבים משוטטים.היו החלטות בעבר לנקיטת פעולות נגד כלבים משוטטים.

הנושא באחריות ועד מקומי לנקוט מיד בפעולות כנגד כלבים משוטטים.

פגיעה נוספת ע"י כלבים וביחוד ילדים לא יעבור לסדר היום וזה באחריותכם.

לאסנת שלום-חבל שלא היגשתם תביעה כנגד בעלי הכלב,רק כך נמנע שוטטות כלבים.

                                                                                    דן הר