בית מושב שילת משתתף בצער משפחת סולומון עם לכתו של חיים סולומ ...

טל כרמי - רכזת קהילה • 22/7/2021 כניסות

בית מושב שילת משתתף בצער משפחת סולומון עם לכתו של חיים סולומון, מותיקי ומייסדי שילת. שלא תדעו עוד צער.

בית-מושב-שילת-משתתף-בצער-משפחת-סולו