פריצת הארכיון

תרבות ואירועים • כניסות

פריצת הארכיון

סיימנו להעלות את כל הפרוטוקולים של ישיבות ועד האגודה למערכת הארכיון ומעתה יעודכן המאגר באופן שוטף בכל עת שיופץ פרוטוקול חדש.

ניתן להיכנס לארכיון המקוון באמצעות הקוד האישי שהועבר אליכם לפני כחודשיים ולערוך חיפוש ע"פ כל נושא/מילה בכל הפרוטוקולים בכל הזמנים.

החיפוש יתבצע כך: אפשרויות> חיפוש מתקדם> רישום המילה המבוקשת בשדה התוכן

בעת בצוע החיפוש תתקבל רשימת הפרוטוקולים שהנושא המבוקש נדון בהם וניתן יהיה להיכנס לכל אחד מהפרוטוקולים ברשימה ולקרוא את שנאמר בהם לגבי הנושא המבוקש.

 

העבודה עוד מרובה...............

מתנדבים/מתנדבות, נשמח לעזרה במיון וסידור המסמכים הרבים שנאגרו מראשיתה של שילת כדי שיהיו זמינים לנו ולדורות הבאים.

לפרטים נא לפנות אל מלכה 0544510431

 

בתודה

צוות הארכיון