לעומר שלום

הר מרינה דן • 31/8/2017 כניסות

מסכים אתך שאתה חדש וחסר נסיון.
מהות בית הכנסת הוגדר ע"י הועד.
פרוטוקול -- "טכסים רפורמים ואחרים לא עומדים בקנה אחד עם ההלכה והמסורת
ולא התקיימו בבית הכנסת."
להקמת בית הכנסת המסורתי תרמו 35 משפחות סכומים נכבדים.
המשמעות שיש ציבור של לפחות 80--100 תושבים שרוצים בית כנסת מסורתי.
אי הקמת בית כנסת פרושו מניעת ציבור של מחצית המושב לחיות ולהתפלל ע"פי דרכם
מסורתם ורצונם. --- מקובל עליך?.
אולי אם התקבל רוב לבית הכנסת, יהיה בזבוז למקום תפילה נוסף.
יש מקום לכל ציבור לחיות לפי דרכו ,לכן יש מקום -2 מקומות תפילה.
מה פשר האמירה- מבחינה הלכתית, אז ההלכה לא תירוץ. וביטויים כמו אליטה אותודוקסית.
למה דרישה של ציבור בסדר גודל מחצית הישוב לבית כנסת מסורתי היא עדפה אותודוקסית.
האם זכותם לבקש בית כנסת ומקום תפילה ע"פי ההלכה והמסורת ולקיים בו מסורת של
ברית מילה ובר מצווה וטכסים אחרים שהתקיימו במסורת שילת.
מה לך כי תשווה ציבור גדול כזה למיעוט נוצרי מוסלמי וכו. מדוע מכנה ציבור מסורתי
כאליטה אורתודוקסית. ותקבע "גם מבחינת ההלכה--אז ההלכה לא תירוץ".
אולי תפתח זרם חדש ביהדות.( שלא קיים בשום מקום")
נתייחס לדבריך בסלחנות כהצהרתך חדש וחסר נסיון.
נאפשר למשאל לקבוע את רצון הציבור.
דן הר.

הודעות בנושא זה