ישיבת ועד מקומי מספר 88 22 ינואר 2019

מזכירות • 31/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעות מהמועצה

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי שילת

ישיבה מספר 88

יום שלישי, 22 ינואר 2019

נוכחים: ענבל תמים

יוחנן הכט

אלי בן גד

עמר וונש

אורן פנצר- יו"ר

אילן קופרשטיין- מזכיר

דב עפרון – נציג מושב במליאה

סדר היום:

 1. שימוש בחללים ציבוריים במהלך הבחירות לכנסת.
 2. מפגש תושבים – ועד מקומי.
 3. פעוטון מושב שילת 'גן הירוק' – הארכת הסכם הפעלה.
 4. פרויקט אנשים וכלבים.
 5. מרכז צעירים –קול קורא.
 6. ביטוחים – הצעת המועצה להצטרפות לביטוחי המועצה ומניעת כפל ביטוחים.
 7. אישור הטלת מיסי ועד מקומי על שטחים מבונים באזור התעשייה הטלה ראשונה -פנייה למשרד הפנים.
 8. הודעות המועצה.

 1. הוחלט שבתקופת הבחירות הקרובות לכנסת במידה ותבוא פנייה יושכרו חללים ציבוריים למפלגות הרצות לכנסת. לא יתאפשר לתלות שלטים ולפזר פליירים במרחבים הציבוריים.חלוקת פליירים לתיבות הדואר תתבצע אך ורק דרך דואר ישראל.
 2. הועד יקבע מועד למפגש תושבים - ועד מקומי בו תינתן לציבור האפשרות להכיר את חברי הועד ולהציג דעות, לעלות רעיונות ולשאול שאלות. הכוונה שמפגשים כאלה יתקיימו מספר פעמים בשנה מועד המפגש הראשון יפורסם בקרוב.
 3. גן ירוק – נחתם הסכם להמשך פעילות הגן הירוק במושב לתקופה של 3 שנים נוספות. העקרונות המרכזיים, שכר לימוד קבוע 2,850 ₪ לחודש למשך 3 שנים, דמי רישום שנתיים 555 ₪ לשנה שלא מוחזרים או מתקזזים, 7 ימי שישי חופשיים.
 4. פרויקט אנשים וכלבים – הועד קורא לתושבים יצירתיים שנושא יחסי כלבים תושבים חשוב להם.אנו מעוניינים לעורר מודעות לכללי התנהלות והתנהגות כלבים ובעליהם במרחב הציבורי באמצעות שילוט, פליירים והרצאות בו נסביר לבעלי הכלבים את חשיבות הנושא והצורך לשמור על החוק וכללים המכבדים את ההולכים על 4 וההולכים על 2.מצפים לשיתוף פעולה מצידכם.
 5. הקמת מרכז צעירים בחבל מודיעין – אנו קוראים לתושבים הצעירים של המושב בגילאים 20-40 להתנדב ולייצג את המושב במרכז הצעירים המוקם.חזון המרכז להוות כתובת משמעותית עבור צעירים תושבי החבל: מסיימי יב' וחיילים משוחררים, סטודנטים ומשפחות צעירות. המרכז יעסוק במספר תחומי ליבה עיקריים: השכלה גבוהה, קריירה בעולם התעסוקה החדש, הקמת המשפחה, מנהיגות צעירה ומעורבת חברתית. כמו כן, בשאיפה המרכז יהפוך למקום מפגש רלוונטי ועדכני לשעות הפנאי, ויהווה מרחב משמעותי למפגשים חברתיים ותרבותיים עבור צעירי החבל ובהובלתם, מצ"ב הודעת המועצה.
 6. ביטוחים – מועצה אזורית חבל מודיעין מעלה הצעה לועדים המקומיים לפיה היא קוראת שלא ליצור כפל ביטוחים – המועצה מבטחת את כלל המושבים במסגרת פוליסות הביטוח שלה.ההצעה מאפשרת חיסכון כלכלי מסויים שיש לבחון אותו.הועד המקומי הנחה את אילן לשלוח את הפוליסות של המועצה לבחינה אצל יועץ הביטוח של המושב לבחון את כלל מרכיביה ולבדוק שאכן המושב מקבל את מטרית הכיסויים המקסימלית.
 7. בהמשך לבקשת ועד מקומי שילת להטיל מסי ועד מקומי על עסקים באזור התעשייה הוזמנה בחב' טלדור עבודה כלכלית של ניתוח צרכים, ויעדים הקשורים בתחזוקה ותפעול אזור התעשייה, כולל השלמה ושיקום תשתיות. מהעבודה עולה כי סך של 24.48 ₪ למ"ר מבונה לשנה מכסה את כל הצרכים והיעדים לתפעול ותחזוקת אזור התעשייה. ועד מקומי שילת מאשר ומבקש את המועצה האזורית חבל מודיעין ומשרד הפנים לאפשר הטלה ראשונה של מסי ועד מקומי על שטחים מבונים באזור התעשייה שילת בתעריף 24.48 ₪ למ"ר מבונה לשנה.
 8. מצ"ב הודעות המועצה בנושאים:
 • ועדת ביקורת
 • תוכנית יח"ד
 • בחירות להנהלת העמותה לחבר הוותיק
 • ועדות מליאה.

רשם: אורן פנצר