בשעה 4 לפנות בוקר הופעלה מערכת ההזעקה בקומת קרקע אצל הוריי, ...

חיה עמירן • 9/11/2017 כניסות

בשעה 4 לפנות בוקר הופעלה מערכת ההזעקה בקומת קרקע אצל הוריי, כנראה שהיה ניסיון פריצה. חובה להפעיל מערכת הזעקה למי שיש. חיה עמירן

הודעות בנושא זה