תושבי מושב שילת, חברי קופ"ח כללית, שלום. אנו עושים מאמצים על ...

טל כרמי - רכזת קהילה • 11/1/2022 כניסות

תושבי מושב שילת, חברי קופ"ח כללית, שלום.
אנו עושים מאמצים על מנת שבסניף Be שילת יכבדו מרשמים של קופ"ח כללית.
אי כיבוד מרשמי קופ"ח כללית הינו חלק ממדיניות הקופה לא לפגוע בסניפיה במודיעין. מדיניות לא מקובלת זו, פוגעת באורח ואיכות החיים של תושבי שילת, זוהי מדיניות שניתן לשנות באמצעות לחץ של חברי קופ"ח כללית.
אנו מבקשים את עזרתכם בקידום המהלך לכיבוד מרשמי הקופה בסניף Be שילת.
נבקשכם לשלוח מיילים, להציף את הבעיה, להתלונן ולמחות על מדיניות זו של הקופה בכתובת פניות הציבור המצורפת כאן:
Pniot_merkaz@clalit.org.il
ולבקש לאפשר כיבוד מרשמי כללית בסניף Be שילת.
אנו בטוחים שלחץ שיגיע גם מכם - יביא לתוצאה המיוחלת.
תודה, מזכירות שילת.