כתבה על שילת

אודות • כניסות

הכתבה מתארת את הקמת מושב שילת / אתר מודיעין ניוז


ילדי שילת בשנים הראשונות