עם כל הכבוד אתה מחטיא ובגדול

לוי רמי • 11/11/2017 כניסות

עמית קראתי את שכתבת ולעניות דעתי אתה מחטיא ובגדול. אנמק:

1. כיו״ר הועד, אתה יודע שמזה כמה חודשים, התערערה תחושת הבטחון שהייתה קיימת בשילת. התושבים הביעו את דעתם בכל דרך וגם באסיפה שהתקיימה לפני כחודשיים בנושא. לצערנו כי רב, למרות שהציעו מספר הצעות שיש בהן היגיון ויכלו לסייע לא נעשה דבר כדי לשנות את המצב. אם נעשה, זה לא הובא לידיעת הציבור ובוודאי שלא סייע לשינוי המצב ולא בא לידי ביטוי. מדוע לא נעשו ומדוע לא היה לכך המשך?

2. בתגובתך, העלת טיעון שלא נשמע עד היום במחוזותינו. לא על ידי המזכיר, לא על ידי מי מחברי הוועדה ולא באסיפה: בעיית הפריצות היא לא בגזרת הטיפול של וועדת ביטחון! האמנם? היכן נקבע מהן גזרות הפעולה והאחריות של וועדת בטחון?

באיזה פרוטוקול זה מופיע? ואם כך מדוע עד היום לא הועלתה טענה ו/או אמירה בנוסח זה???? הההיפך הוא הנכון: חברי הוועדה התייחסו אל הפריצות כחלק מתפקידם!

3. חיה עמירן כתבה לאחר שנפרץ ביתה והתערער בטחונה. בצוק הנסיבות, ניתן להבין וצריך לגלות אמפתיה למצוקותיה ולא להוציא תשובה כפי שיצאה מתחת לידך. בנסיבות הללו, חיה יכלה לטעות, לא אתה!!

4. פירצה בגדר המושב בוודאי שאינה לטיפול מוקד 100 וצריכה להיפתר על ידי המושב ומוסדותיו מול הגורמים הרלוונטים.

4. יש את כל הכבוד למתנדבי וועדת בטחון!!! יחד עם זאת ניתן וצריך להשמיע ביקורת עניינית וראויה. תגובתך לא הייתה מכילה וחבל שיצאה כפי שיצאה.

הודעות בנושא זה