תושבים יקרים, הריח והעשן מגיעים משריפה שמתחוללת בין מידיה לחשמונאים. כיבוי אש בדרך. צח''י וראש כיתת כוננות.

הודעות סמס • כניסות

תושבים יקרים, הריח והעשן מגיעים משריפה שמתחוללת בין מידיה לחשמונאים. כיבוי אש בדרך. צח''י וראש כיתת כוננות.