ברכת שנה טובה

מזכירות • 6/9/2018 כניסות

6 ספטמבר 2018

כ"ו אלול תשע"ח

  

חג שמח

שנה טובה ומתוקה

שנת שלום ובריאות

וכל הטוב שבעולם.

 

מאחלים:

ועד אגודה מושב שילת ועד מקומי מושב שילת

אילן קופרשטיין-מזכיר

וצוות מזכירות המושב