הגיע הזמן שתוקדש לכך אסיפת תושבים

לוי אברהם • 7/9/2017 כניסות

מבלי לשרת במשטרת ישראל, אני מזדהה עם הכתיבה. אכן, השמירה והאבטחה במושב, מחייבת שינוי.
חשוב לכנס אסיפה בנושא.
לא ניתן להמשיך במתכונת הנוכחית

הודעות בנושא זה