תושבים שלום ברגעים אלו מתקיים בשילת תרגיל של כיתת כוננות.

הודעות סמס • כניסות

תושבים שלום ברגעים אלו מתקיים בשילת תרגיל של כיתת כוננות.