שבת שלום. עד לפני שעה הפרסום היחיד היה כי יש מסיבה...לא רישו ...

אבני עמית • כניסות

שבת שלום. עד לפני שעה הפרסום היחיד היה כי יש מסיבה...לא רישום ולא מוקדם....