כתיבת סיפור אישי על ההגעה לשילת

שרה תוגמן • כניסות

כתיבת סיפור אישי על ההגעה לשילת:

אנו מתקדמים בכתיבת הספר ומאוד מעוניינים שכל חברי האגודה יכללו בספר.

לכן, אנו פונים לאלו שלא כתבו עדיין, שיכתבו בקצרה את סיפורם בהתאם להנחיות של עורך הספר.

השאלות המנחות לכתיבת הקטע הן:

1) איך שמעתם על שילת ואיך הגעתם להתיישב בה?
2) מה הסיבה בגללה רצינו לעבור לגור בשילת. 

3) חוויה אחת בולטת מהשנים הראשונות במושב. 

4) התייחסות לגידול הילדים במושב ולחיי הקהילה והתרבות 

5) מה לדעתך צופן העתיד של שילת?

הקטע צריך להיות מקסימום 2-3.

ניתן להגיש למזכירות,ליעקב אשכנזי או שרה תורגמן, אפשרי במייל או בדף כתוב.

תודה ועדת הספר.

כתיבת קטע לספר שילת