פרוטוקול ישיבת וועד מקומי שילת מספר 80 יום שלישי 29.5.18

מזכירות • 7/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

doc20180607131310

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי שילת

ישיבה מספר 80

יום שלישי, 29 מאי 2018

מוזמנים: רו"ח שמשון מנורי

גב' נירית קדם רכזת קהילה.

נוכחים: שרה תורגמן

אביב עגור הלוי

אורן פנצר

אלי בן גד- חלק מהישיבה

עמית לוי- יו"ר

אילן קופרשטיין- מזכיר

סדר יום:

 1. דו"ח ניצול תקציב ועד מקומי לחודשים 1-4/2018.
 2. דו"ח תקציבי פיתוח מהמועצה.
 3. מאזן ועד מקומי שילת לשנת 2017- רו"ח מנורי.
 4. עדכון דמי שכירות מבנים וציוד ציבורי.
 5. אחראי ציוד הגברה תאורה והקרנה.
 6. פעילות קהילתית.
 7. סיום עבודת גב' נירית קדם- רכזת קהילה.
 8. בחירות לרשות המועצה ועדים מקומיים ונציגים למליאת המועצה.
 1. נמסר דו"ח ניצול תקציב ועד מקומי שילת לחודשים 1-4/2018, מהדו"ח עולה כי הכנסות הועד המקומי עומדים על 38% מהצפי השנתי וההוצאות עומדות על 32% מהצפי השנתי.

קיימת חריגה של 50% בסעיף ביטוח מכיוון שבטעות לא נלקח בחישוב התקציב השנתי הסכום עבור ביטוח נושאי משרה, סה"כ התקציב הביטוח הועמד על 15,000 ₪ כשבפועל

יצא 23,000 ₪.

דו"ח ניצול התקציב מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 1. דו"ח תקציב פיתוח מהמועצה האזורית כזכור, בית התרבות נבנה תוך כדי הקדמת תקציבי פיתוח עתידיים, עפ"י החלטת ועד מקומי שילת בנית בית התרבות נמסרה למועצה האזורית והיא זו שהוציאה את המכרז.

בשנים 2013-2014 משך הועד המקומי יתרות זכות שעמדו לרשותו משנים קודמות

בסעיף פיתוח על מנת לממן את עבודות העפר והכשרת השטח למתחם המוניציפלי

(במקום היה הר נדרשנו לחציבה וגריסת חומר),כולל כל העבודות התת קרקעיות, מים, ביוב, תקשורת, בנית קיר תמך מבטון בגב בית התרבות קירות האבנים וכו'.

בתחילת 2015 התחלנו בבניית בית התרבות עם הקבלן "השלי" שעבודתו הופסקה עקב

אי עמידה בלוח זמנים ובניה לקויה עד להפסקת עבודתו שולם לו על ידי המועצה מתוך תקציבי פיתוח של המושב סך של 550,000 ₪.

בסוף 2016 נכנס לעבודה הקבלן המחליף בועז דודאי שסיים את המבנה תוך שנה ושולם

לו סך כולל של 3,230,154 ₪.

לסכומים אלה יש להוסיף סך של 605,473 ₪ עלות הוצאת הקבלן הראשון, דוחות וחוות דעת מומחים כחלק מהליך הוצאתו והכנה לתביעה שנצפה שיגיש ואכן הגיש נגד המועצה, כך שבפועל עלות בנית בית התרבות עמדה על 4,385,627 ₪.

מקורות המימון: מתקציב מפעל הפיס 1,542,321 ₪ והיתרה מתקציבי פיתוח יישובי נכון

ל: 31.12.17 אנחנו בחוב של 1,168,151 ₪, תקציב פיתוח לשנת 2018 יקטין את החוב

ל- 618,115 ₪.

דו"ח ניצול תקציבי פיתוח מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 1. רו"ח מנורי מציג את מאזן הועד המקומי לשנת 2017.

סה"כ ההכנסות עמדו על 1,742,905 ₪ סה"כ ההוצאות עמדו על 1,963,147 ₪ גרעון של 238,242 ₪ הגרעון נבע מאי היכולת לגבות היטל שמירה מהעסקים במחצית הראשונה של 2017

בגלל עיכוב בקבלת אישור משרד הפנים לגביה.

הדו"ח הכספי נערך על פי כללי החשבונאות והנחיות מרכז המועצות האזוריות.

הדו"ח משקף באופן נאות את מצבו הכספי של הועד המקומי ליום 31.12.17 ואת ההכנסות וההוצאות לשנה זו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל.

מאזן ועד מקומי שילת מאושר עותק ממנו יועבר לאישור המועצה האזורית חבל מודיעין.

המאזן מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 1. הוחלט לעדכן תעריפי שכירות למבני וציוד ציבורי להלן התעריפים:

בית תרבות

אולם גדול

2000 ₪ ליום

אולם קטן

1000 ₪ ליום

גג

750 ₪ ליום

החללים מושכרים כשהם ריקים ללא כל ציוד.

החללים נמסרים לשוכרים נקיים ועליהם להחזירם נקיים.

לתושבי שילת ייהנו מ- 25% הנחה.

מועדון ותיקים

חד פעמי

300 ₪ ליום

קבוע

200 ₪ ליום

מועדון ישן

חד פעמי

200 ₪ ליום

ציוד לא כולל הובלה, סידור ואיסוף

שולחן עגול ל- 10 יושבים

35 ₪

שולחן מלבני מתקפל

25 ₪

כסא כתר פלסטיק

2.5 ₪

פרגוד עץ מסגרת מתכת + גלגלים

25 ₪

מפה עגולה בד כולל כביסה

60 ₪

מפה מלבנית ניילון

15 ₪

מערכת הגברה כפוף לתפעול מקצועי

250 ₪

מקרן ומסך

200 ₪

מערכת תאורה

200 ₪

מייחם

50 ₪

פלטת חימום

30 ₪

שימוש במערכת ההגברה, הקרנה ותאורה אך ורק על ידי מפעיל מקצועי חיצוני או ע"י

אביב שוורץ במחיר 150 ₪+מע"מ שעה ראשונה וכל שעה נוספת 70 ₪+מע"מ.

כללי- ביטול אירוע יחויב בסך 500 ₪ דמי ביטול.

על המשכיר להפקיד המחאת ביטחון ע"ס 2,000 ₪ שתחוזר בגמר האירוע והחזרת האולם והציוד ללא נזק.

מחירון זה ייכנס לתוקף לאלתר פרט לאירועים, חוגים וסדנאות הקבועים טרם פרסום פרוטוקול זה.

המחירון המעודכן מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 1. הוחלט למנות את אביב שוורץ אחראי ציוד הגברה, הקרנה ותאורה למעט אירועי ברזל

(ימי הזכרון), יקבל אביב שכר של 150 ₪ עבור השעה הראשונה, 70 ₪ עבור כל שעה נוספת על סכומים אלה יש להוסיף מע"מ כנגד חשבונית מס, אין יחס עובד ומעביד.

שוכרים חיצוניים ישלמו לאביב ישירות עבור תפעול שירותי הגברה, תאורה והקרנה.

במסגרת תפקידו ירכז אביב את כל ציוד ההגברה, תאורה והקרנה במחסן נעול בבית התרבות, יכין רשימת מצאי והשלמות הנדרשות, יהיה אחראי על שלמות הציוד, מסירתו בעת הצורך, בדיקתו וקבלתו חזרה.

 1. ועד מקומי מבקש לקיים מפגש עם ועד האגודה בנושא תהליכים קהילתיים במושב נוכח

2 אירועים אחרונים: בית הכנסת ושוברים שתיקה.

התחושה שהקהילה נדרשת לגיבוש, הבנה והכלה, לשם כך התקיימו פגישות עם מספר אנשי מקצוע שזה תחום התמחותם, הועד המקומי מבקש את ברכת הדרך מועד האגודה, השתתפותו והיותו חלק מהתהליך ותמיכתו בתהליך.

בנוסף בעוד 5 חודשים יערכו בחירות לועד המקומי, לנציג שילת במליאת המועצה ולראש המועצה. אף נושא זה נכנס לקטגוריה הקהילתיות נכון להיום לועד המקומי השפעה ישירה על חיי הקהילה בכל הרבדים: ביטחון, איכות חיים וסביבה, גינון, תרבות, נוער וכו.

בתאריך 17.6.18 יתקיים בבית התרבות מפגש עם מנכ"ל המועצה מר יוסי אלימלך, אליו זומנו תושבי שילת והאשכול המזרחי של המועצה, בו יינתן הסבר על תהליך הבחירות, תפקיד ועד מקומי וסמכויותיו, ההבחנה בין ועד אגודה לועד מקומי, מקומו של הועד המקומי בקביעת סדר יום קהילתי ציבורי בישוב.

בתאריך 31.5.18 יתקיים כנס בבית העם במושב בית נחמיה 'מושכות בחבל בחירות 2018'.

מושכות בחבל הינה יוזמה ייחודית שנועדה לעודד נשים להשתתף ולהשפיע על המרחב הציבורי. היוזמה מקודמת על ידי נשים בחבל מודיעין בשיתוף רשויות סמוכות.

בכנס ישתתפו מר שמעון סוסן ראש המועצה, ראשת עיריית אור יהודה גב' ליאת שוחט, ראשת עיריית גני תקווה גב' ליזי צלריצה וראשת עיריית יהוד מונוסון גב' יעלה מיקליס.

 1. רכזת הקהילה גב' נירית קדם הודיעה על הפסקת עבודתה וזאת בשל מעבר לארה"ב.

נירית עובדת בשילת שנה ובשנה זו עשתה נפלאות בתחום הקהילה, היתה מעורבת ומובילה תהליכים שונים ומגוונים, מפעילויות חברתיות, תרבותיות קהילתיות ועד לנושאי בית כנסת, וותיקי שילת ונוער.

נירית הצליחה במקומות שאחרים נפלו, רכשה את אמון הציבור שמצא בה אוזן קשבת

ועל כל אלה מודה ומעריך ועד המקומי שילת את נירית, מאחל לה הצלחה.

כאות הערכה והוקרה מאשר ועד מקומי שילת מתן בונוס לנירית על פעילותה המאומצת מעבר לשעות שסוכמו, בעיקר באירועי סוכות ושבועות. סכום הבונוס יסוכם בנפרד, ועד שתקבל משפ' קדם את כל האישורים וההיתרים תמשיך נירית לעבוד בתקווה שנמצא במהרה מחליפ/ה על מנת שתוכל לעביר את המחליפ/ה חפיפה.

 1. בחירות 2018 זו פעם ראשונה שמתקיימות בחירות בכל הרשויות במקומיות והעיריות ביום אחד 30.10.18, יום שלישי שבתון (לא עובדים).

בחירות לראש המועצה הם בחירות אישיות, ישירות וחשאיות. מועמדות לבחירות לראש המועצה רשאי להגיש כל אדם שמקום מגוריו הקבועה במועצה אזורית חבל מודיעין והוא זכאי להיבחר כחבר מליאה, עליו להציג חתימות של 450 תומכים בעלי זכות הצבעה.

ראש המועצה נבחר על ידי רוב שמעל 40% מהקולות הכשרים כאשר יש מועמד יחיד אין בחירות.

מי רשאי להיבחר כנציג למליאת המועצה? כל מי שרשום בפנקס הבוחרים בשילת מעל גיל 21, אשר אינו עובד מועצה, מקום מגוריו הקבוע בשילת, אינו עובד מדינה או רשות מקומית שלגביהם יש ניגוד עניינים. כל המעוניין להגיש מועמדותו לנציג שילת למליאת המועצה חייב להחתים רשימת תומכים של לפחות 2% מבעלי זכות ההצבעה במושב.

"המודד" הינו מספר התושבים המקנה לישוב זכות לנציג אחד והוא עומד על 530 בעלי זכות הצבעה, כאשר בישוב קיימים עד 794 בעלי זכות הצבעה יהיה נציג אחד למליאה.

כאשר בישוב קיימים מעל 796 (530+50%) בעלי זכות הצבעה למליאה יהיו 2 נציגים ומעל 1061 בעלי זכות הצבעה יהיו 3 נציגים למליאה.

בחירות לועד המקומי: על מועמד או רשימת מועמדים להציג רשימת תומכים של לפחות

2% מבלי זכות ההצבעה.

הועד הנבחר בוחר את יו"ר הועד.

חל איסור על קרובי משפחה לכהן יחד.

לשילת נקבע תקן של 5 חברי ועד מקומי.

אופן החישוב: מספר בעלי זכות ההצבעה מחולק ל: 5 פרופורציונלי לכמות הקולות שתזכה כל אחת מהרשימות או המועמדים.

נכון להיום בשילת 486 בעלי זכות הצבעה מתוך 743 תושבים רשומים.

נציג אחד למליאת המועצה.

להלן תאריכים עיקריים

שליפת ספר בוחרים: 3.6.18

מועד אחרון לערעורים: 14.7.18

החלטת מועצה "מודד": 4.8.18

פרסום מודעות- מס' נציגים: 4.9.18

פרסום מודעות מס' חברי ועד: 12.9.18

פרסום מודעות הגשת מועמדות: 13.9.18

הגשת רשימות ומועמדות: 27.9.18.

פרסום מודעות בחירות: 23.10.18.

יום בחירות: 30.10.18.

פרסום תוצאות: 7.11.18

רשם: אילן קופרשטיין