גלית מיר אנחנו מחכים להתנצלות ממך! על

בללי לירז ומני • 13/4/2018 כניסות

גלית מיר אנחנו מחכים להתנצלות ממך! על התסיסה שיצרת, על ההתבצרות בעמדתך מבלי לראות את האחר, על אחריותך לפילוג, על אטימות ליבך ואוזנייך לכבד את הצד השני ולהגיע עימו לעמק השווה. תושבי שילת ראויים להתנצלות ממך על ראיית האינטרס האישי שלך בלבד והליכה עיוורת למען מטרתך מבלי להתחשב באחר!

הודעות בנושא זה