זו חלק מהתקנת הסיבים של בזק,.

שחר רוטברד • 25/7/2022 כניסות

זו חלק מהתקנת הסיבים של בזק,.