אין לימדים בבתי הספר ובגני הילדים לפי הנחיות פיקוד העורף

דב עפרון • כניסות

אין לימדים בבתי הספר ובגני הילדים לפי הנחיות פיקוד העורף