חוג התעמלות מים בבריכה . זהו אנו מתחילים ביוני המאמנת אילת צוק. החוג יתקיים בימי שני ורביעי 8.30 עד 9.15 . השעור הראשון ב3.6.19 כולם מוזמנים. עלות שעור ל24 השעורים הראשונים ה מסובסדים 20 ש"ח ול9 הנוספים 25 ש"ח להתראות שרה תורגמן

שרה תוגמן • כניסות

חוג התעמלות מים בבריכה . זהו אנו מתחילים ביוני המאמנת אילת צוק. החוג יתקיים בימי שני ורביעי 8.30 עד 9.15 . השעור הראשון ב3.6.19 כולם מוזמנים. עלות שעור ל24 השעורים הראשונים ה מסובסדים 20 ש"ח ול9 הנוספים 25 ש"ח להתראות שרה תורגמן