ביטחון

אורלי זינגר • 3/9/2017 כניסות

חברים/ תושבים, כדאי מאוד להשתמש בטלגרם הקהילתי בכל הידיעות והעברת מיידע על ביטחון היישוב. העברת מידע על פריצות, התגוננות וכל מיידע נוסף. חגים שמחים ושנה טובה אורלי ז.