שבוע קח תן בשילת. ליד תנועת הנוער. מוזמנים לבוא ולפשפש: יש מציאות. מוזמנים לסדר ארונות. בבקשה להניח ולסדר בהתאם לשלטים .

תרבות ואירועים • כניסות

שבוע קח תן בשילת. ליד תנועת הנוער.
מוזמנים לבוא ולפשפש: יש מציאות.
מוזמנים לסדר ארונות. בבקשה להניח ולסדר בהתאם לשלטים .

file 38037file 38038