מפגש בנושא ביטחון

מזכירות • 23/11/2017 כניסות

20.11.17

תושבי שילת שלום,

א.ג.נ

הנדון: ביטחון

לאור התפתחויות בנושא ביטחון, פריצות לבתים וביטחון באופן כללי,

נקיים מפגש בנושא ביטחון.

מוזמנים כל התושבים ובעיקר בעלי נסיון וידע בנושא המוכנים לתרום מזמנם וניסיונם במטרה לגבש תפיסת ביטחון ומימושה.

קיימים רעיונות בנושא? נשמח לשמוע!

המפגש בתאום עם הועד המקומי, ועדת הביטחון ובברכתם

המפגש יתקיים ביום ראשון 26/11/2017 בשעה 20:00 בבית התרבות החדש.

דעתכם ונוכחותכם חשובה.

מוזמנים:

עמוס ולינסקי- יו"ר ועדת ביטחון וועד האגודה.

חברי ועדת ביטחון

ליאור ריסין- רב"ש

בברכה, דן הר

מזכירות/ביטחון 4297