עמית, קראתי בעיון את שכתבת, אתה כועס עלי כי העזתי לכתוב שועד ...

חיה עמירן • 11/11/2017 כניסות

עמית, קראתי בעיון את שכתבת, אתה כועס עלי כי העזתי לכתוב שועדת ביטחון לא עושה כלום. תפרסם כאן לכולנו, אם ועדת ביטחון אכן מתפקדת בהתנדבות, איך יש פריצות נוספות? לגופו של עניין, אכן משטרת ישראל מטפלת בפריצות כשאר המקומות בכל הארץ ולכן יש לדווח גם למשטרה ביקרות אירוע. לידיעתך, עדיין זה לא פותר אותנו כמושב שלא למגר את האירועים. הרעיון של הקמת ועדת ביטחון היא בראש וראשונה . ....... מ נ י ע ה!!!! וזאת כדי שלא נצטרך להתקשר כלל למשטרה. מכאן מתחילים לגלגל את עבודת ועדת ביטחון. אילו היו נוקטים בפעולות מניעה מקדימות, יכולנו לחסוך כמה פריצות ואולי את כולן. אני מוכנה לעזור לך בהקמת ועדת ביטחון שתפעל עפ"י הגדרות אבטחה וגיוס מתנדבים לכיתת כוננות, כולל נוהל הזעקתם, מתנדבים שבאים בעיקר מתחום הביטחוני ויש בשילת הרבה כאלה. אתה מוזמן להתקשר אלי בפרטי. שבוע טוב