שימו לב, השערים חזרו לפעילות רגילה 6:00-22:00. השער הראשי של ...

טל כרמי - רכזת קהילה • 3/9/2020 כניסות

שימו לב, השערים חזרו לפעילות רגילה 6:00-22:00. השער הראשי שליד המזכירות נגיש לכניסה ויציאה 24 שעות.