למסירה 36 כרכים של האינציקלופדיה העיברית.

גליה אורן • כניסות