מתקני כושר

רון סיון • כניסות

קבצים מצורפים:

doc00166320190904143830

תושבי שילת שלום,

ועד מקומי שילת הזמין מתקנים חדשים למתחם מתקני הכושר, המתקן החדש יכלול מתקן קרוספיט משולב

ובנוסף עוד מספר מכשירים עצמאים.

משטח הגומי יוחלף במשטח בטיחות שעליו דשא סינטטי בנוסף תתווסף סככת צל לזו הקיימת.

רוב מתקני הכושר הקיימים יוצאים מהתקן ב- 1.1.20.

המתקנים ומשטח הגומי הקיים יפורקו ביום רביעי 11.9.19 והמתחם ייסגר למשך שבועיים.

המתקנים שניתן להשמיש אותם יותקנו באחת החורשות.

בברכה,

ועד מקומי