לקראת האסיפה היום, ומתוך דאגה כנה לעתיד ילדינו, להלן כמה עוב ...

ענת שוסטר • 11/8/2021 כניסות

לקראת האסיפה היום, ומתוך דאגה כנה לעתיד ילדינו, להלן כמה עובדות בהתייחס למצגת שנשלחה:
המצגת שנשלחה לתושבים בנושא סוללות הליתיום, נועדה לבסס לכאורה את בטיחות הפרויקט. ואולם, חשוב להדגיש שהדוגמה כלל אינה רלוונטית לאזורנו, והיא רק מוכיחה שמקומו של מיתקן כזה הוא רק באזור של תעשיה כבדה.

בשטח המדובר בניו יורק פועלת מסוף המאה ה-19 - ותמשיך לפעול בעתיד הנראה לעין - תחנת כוח עם כושר ייצור עצום. מיתקן הסוללות נועד להחליף תחנת משנה שכבר קיימת בחצרי תחנת הכוח. האזור מוגדר כאזור תעשייה כבדה ומזהמת ברמה הגבוהה ביותר. מבחינת ההגדרות זה מקביל נניח לאזור התעשייה במפרץ חיפה.
כל בר דעת יסכים שדוגמה זו אינה מתאימה לחממות החקלאיות בשילת.

אנו מפצירים בחברי האגודה לשקול את כל ההיבטים המקצועיים הכרוכים בסוגיה - בריאותיים, סביבתיים וקנייניים - תוך הסתייעות ביועץ מומחה בלתי תלוי.

מובן כי מכתב התושבים שנשלח בעניין זה, והדרישות המובאות בו, עומד בעינו.