פסק ה', לא יהי כדבר הזה!

צור טל • 13/10/2017 כניסות

נזם זהב באף חזיר