בית הכנסת: על מה בעצם מצביעים?

יוסי שניידר • 2/9/2017 כניסות

בית הכנסת: על מה בעצם מצביעים?
משיחות עם חברים ותושבים (ופוסטים שהועלו לאתר שילת) עולה כי קיימים בלבול ואי בהירות בשאלה "על מה בעצם אנחנו מצביעים?". לפיכך אני מבקש להבהיר:
- הצבעת "לא" משמעה:

- השארת המצב הקיים כמו שהוא (מקום התפילה במועדון, כפי שמתנהל כאן מיום הקמת המושב ועד היום במשך 40 שנה)

- הצבעת "כן" משמעה:

- 1. הקמת בית כנסת חדש, הלכתי, קבוע.

2. עקב סירובה של ועדת בית הכנסת לקיום טקסים שאינם על פי ההלכה, יוקם בית כנסת נוסף בבית התרבות החדש, "בית כנסת מס' 2", לקיום "תפילות המוניות" שבית כנסת מס' 1 יהיה צר מהכילן(?), ולטקסים שלא עפ"י ההלכה לטובת הציבור האחר, שאינו "הלכתי". מכיוון שחגי ישראל נופלים באותו תאריך לכ-ו-ל-ם, אסר הועד המקומי על קיום 2 טקסים במקביל. לפיכך תנוהל התפילה "המאוחדת" בבית כנסת מס' 2 ע"י אנשי בית הכנסת מס' 1, ברוח ההלכה מן הסתם... בכך הופך גם בית הכנסת מס' 2 בחגים, להלכתי – והפתרון שהיה אמור לתת מענה לזרמים אחרים, הופך לריק מתוכן.

אם אתם עדיין מבולבלים אתם כנראה צודקים: הבלגן שמחכה לנו במידה וה"כן" יגבר, טומן בחובו סכנות שגם הועד המקומי מודה כי הוא מודע להן, אך טוען שהוא שולט במצב ו"לנו זה לא יקרה". הצביעו "לא", ובכך נבטיח את המשך צביונו החילוני ועתידו המוכר והחופשי של המושב.
ולעניין ה"תורמים העלומים והמכובדים" שבכספם רוצים להשתלט על רכוש ציבורי.אם ברצונכם לקיים נוהל תפילות על-פי ההלכה (שלב אחד לפני האורתודוכסי) הרי ביכולתכם להקימו במבנה פרטי שלכם ולא על חשבון הציבור.

הודעות בנושא זה