ביום שלישי 9/4/19 החל משעה 22:00 ועד יום תמיש ...

הודעות סמס • כניסות

ביום שלישי 9/4/19 החל משעה 22:00 ועד יום תמישי 11/4/29 בשעה 05:00 שער קברות המכבים יהיה נעול כביש 4466 יחסם על ידי ובאישור המשטרה כך שלא יתאפשר שימוש בו החסימה נועדה לצורך צילומי סצנות לסרט.