*שער קברות המכבים תוקן.

טל כרמי - רכזת קהילה • 11/11/2020 כניסות

*שער קברות המכבים תוקן.