מכתב של יוחי הכט בעניין "שוברים שתיקה".

איציק בן ישע • כניסות

קבצים מצורפים:

יוחי על שוברים שתיקה

אנחנו הקשישים מאותגרים טכנולוגית, לכן העליתי עבור יוחי את מכתבו המצורף: