מסכימה לגבי השערים הסגורים.

ישראלי דואר איילה • 9/2/2019 כניסות

אם באים אורחים/ שליחים- נתכבד ונפתח להם.
ראו ערך פריצה לבית ברחוב שלנו בשעה 7:00 או 8:00 בבוקר! כולל תקיפת הדייר שהפתיע אותם! זה מפחיד!
מה שאומר שהשערים צריכים להיות סגורים כל היום ויפה שעה אחת קודם!

הודעות בנושא זה