מחלוקות עתיקות בש

אלון יד שלום • כניסות

מחלוקות עתיקות בישראל , וההשלכות על ימינו.
סידרת הרצאות של דר מוטי ארד, במסגרת סדרת הרצאות לגמלאי ארגמן במודיעין.חברי מושב שילת מוזמנים.פרטים בארגמן מודיעין.