בית מדרש שילתי 929 - מפגש שני - מוזמנים בשמחה!

חגית עגור-הלוי • 14/6/2018 כניסות

מוזמנים ללמוד, לשוחח ולהעמיק הכרות בין המשתתפים


---------- Forwarded message ---------
From: Hagit Agoor <hagitab@gmail.com>
‪Date: יום ג׳, 12 ביוני 2018, 15:05‬
‪Subject: בית מדרש שילתי 929 - מפגש שני‬
To: <shilat.wall@summday.co.il>


מוזמנים להגיע, גם אם לא יצא בפעם קודמת.....

פרסום בית מדרש מפגש שני - 160618