הי חנוכה בשילת 16:00 בקיברות המכבים למרוץ הלפיד לא לאחר.

הודעות סמס • 30/11/2018 כניסות

הי חנוכה בשילת
16:00 בקיברות המכבים
למרוץ הלפיד
לא לאחר.