תודה עומר

רוני זינגר • כניסות

אני שמחה לקרוא את הדברים ומודה לך על שהשמעת קול, בודד, מהסוג הזה. מצער שגם כאשר התקבלו החלטות הן נעשו בלי תיעוד ובפורום לא רשמי תחת הנימוק ״שעת חירום״. באופן הזה לקהילה או לפחות לחלק שחשוב לה לדעת, לא היתה שום יכולת לדעת מי החליט מה ולמה. בהמשך לאופן רישום הפרוטוקול כדאי להגביר בכלל את רמת השקיפות

הודעות בנושא זה