גשם :ביממה ירדו 20ממ. מצטבר 351 ממ

אלון יד שלום • כניסות