נסיון לרצח בצומת שילת 26/9/19

צור טריגר טל • כניסות

לאחר התזכורת שהתקבלה אתמול מצומת שילת,  ועדי שילת נדרשים ללא שהויי לקבל ולפרסם ברבים החלטה:  1) כל המעסיק ערבים במושב נדרש לקחת ולהחזיר העובדים מהמחסום ואליו,  2) העובדים יישהו אך ורק במקום בו הם עובדים\שוהים,  3) לכל קבוצת עובדים עד עובד אחד חייב להיות מלווה צמוד למקום עבודתו\שהייתו חמוש בנשק,  4) אין להתיר לערבים להסתובב במושב ללא מלווה צמוד עם נשק,  כל הנושא נשק חייב להיות מורשה כחוק.    בנפשינו הדבר!