התייחסות לפרוטוקול 454

דן ומרינה הר • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 454

                                                                                                            ‏16 דצמבר 2019

לכבוד:

חברי אגודת שילת

 

הנדון: התייחסות לפרוטוקול 454

חשוב מאוד שהדברים הנאמרים בפרוטוקול יהיו מדויקים ויאפשרו תמונת מצב נכונה לחברים.

הדברים הנאמרים בפרוטוקול 454 נכונים בחלקם וחשוב להתייחס לחלקים המגמתיים שאינם נכונים ואף שגויים.

סעיף 2 – "פינוי הבית הציבורי 2011 ועברה לגור בבית שנבנה בנחלת ההורים" .הבית בנחלת ההורים נבנה בסוף שנת - 2016 . בשנת 2011 תמר ובעלה עברו לגור במושב חרשים בגליל העליון בצפון.

סעיף 3- סוף סוף יש הצהרה ברורה בפרוטוקול כנאמר " לקראת הישיבה הבהיר החבר דן הר שהבית נועד לביתו תמר הר".

סעיף 6 והחשוב מכל – שימו לב לנאמר, בדיון בנושא הובהר ע"י חברי הועד שתמר בהליך פרידה (עוד לא ידוע באם ייפרדו) והיא תמי מבקשת לממש את הזכות לשמשון לגור בבית.

חשוב לציין שאין ולא הייתה שום בקשה כזאת לא בכתובים ולא בע"פ.

חברי הועד ניזונו כנראה משמועות ולכן האמירה ע"פ בקשת תמר הר מגמתית כדי להצדיק את כל ההליך .

קיימת ע"פ הפרוטוקול בקשה אחת ברורה וכתובה – סעיף 3 - " לקראת הישיבה הבהיר דן הר שהבית נועד לביתו תמר הר".

האמירה שתמר לא התגוררה בבית היא שגוייה. תמר לנה בבית בהתאם לצורך בין בני הזוג, ע"פ פסק של הורות משותפות.

ועד האגודה טעה בהחלטתו להקצות את הבית ל- 3 שנים לפרוד שמשון מאחר ולא הייתה בקשה כזאת.

לאחר בקשה ברורה - כיצד אפשר להחליט בסעיף 6 כנאמר " הובהר ע"י חברי הועד שתמר מבקשת לממש את הזכות לאפשר לשמשון לגור בבית הציבורי" אין ולא הייתה בקשה כזאת לא בכתובים ולא בע"פ. באם יש נא להציגה לציבור. זאת החלטה שגוייה שניזונה משמעות ובניגוד לבקשה ברורה לקבלת הבית ביישוב הזמני.

פרוטוקול 454 אינו מדויק ומתבסס כולו על ההנחה השגויה של חברי הועד כאילו ביקשה מגורים לפרוד.

לשאלה מדוע לא הגיבה המשפחה להחלטה כנאמר היו עסוקים בדברים חשובים. הדברים החשובים שמרינה חלתה בסרטן השד וזה עיסוק חשוב יותר.

לאור הנאמר, רואה משפחת הר את בקשתה כמצוינת בסעיף 3 בקשה לבית ביישוב הזמני כפי שהיה מקובל במושב ורואה בבית 21 בבית שהוקצה לה ע"פ הנהלים המקובלים וע"פ החלטת האסיפה הכללית.

בברכה,

דן הר