אנחנו שמחים לעדכן כי בישיבת האסיפה הכללית של חברי אגודת מושב ...

ענת שוסטר • 18/8/2021 כניסות

אנחנו שמחים לעדכן כי בישיבת האסיפה הכללית של חברי אגודת מושב שילת מיום 11.8.21, החליט רוב מכריע מקרב חברי האגודה שלא לאשר התקשרות בהסכם אופציה להקמת מתקן לאגירת אנרגיה במתחם החממות. נציגות התושבים מודה לתושבים שהתעניינו ותמכו וכמובן לחברי האגודה על אוזנם הקשבת והכרעתם הערכית שמשקפת את אינטרס כלל התושבים. מאחלים המשך שכנות טובה ופוריה לכל בית מושב שילת.