על זה נאמר "יצא המרצע מן השק"

יוסי שניידר • 2/9/2017 כניסות

תושבי שילת היקרים!

חבר הוועד המקומי Aviv Agoor Halevyחוזר ומסביר לכם,המתלבטים, מה תקבלו בתמורה

להצבעתכם,אם תצביעו "כן".

אם כך, אומר לכם חבר הוועד שטוען כי אני טועה ומטעה,אין צורך יותר להתלבט.

הוא חוזר ואומר לכם במפורש שאם תצביעו "כן" תקבלו ואני מצטט:

1. "התפילות שהתקיימו עד כה בשילת יועתקו למבנה קבע כך שמצד אחד תתקיים תפילה ללא הפרדה בין גברים לנשים כפי שהיה במבנה ארון קודש קבוע ותתקיים תפילה על-פי ההלכה כפי שמפרשים אותה מצדדים בפתרון זה" סוף ציטוט.
אל תתלבטו זה לא בית כנסת מס. 1!!!!!!

2. " לטובת אלה המבקשים טקסים פלורליסטים (רפורמים ואחרים) יוצב ארון קודש נייד באולם הקטן (חדר ספח) שבבית התרבות החדש. אולם זה ישמש לאירועים שונים,ובין היתר גם לטקסים דתיים שאינם הלכתיים "
אל תתלבטו זה לא בית כנסת מס. 2!!!!!!

בקיצור נגמרה ההתלבטות, אל תצביעו "כן"

הודעות בנושא זה