מבצעי כפרי הנופש ממשיכים!!!

מזכירות שילת • 8/5/2018 כניסות

 

 

 Q Please consider the environment before printing this email

אנא חשוב על הסביבה לפני הדפסת דואר זה

 

 
This mail was sent via Mail-SeCure System.
 

 

כפר נופש 6.5.18