ליוחנן שלום

הר מרינה דן • 5/4/2018 כניסות

חופש הביטוי הוא אחד מאבני היסוד למדינה מתוקנת,אנשי שוברים שתיקה שרתו בצבא

והיו לוחמים לא פחות ממך.

זכותם  להביע דעתם אפילו אם איננו מסכימים להשקפתם.גם אני מסתייג מהשקפתם.

לא חובה לשמוע אותם,אבל חוצפה למנוע מאלה שרוצים לשמוע.

חמור הוא שמתחילה תופעה של סינון קובוצות שחלק לא מסכימים להשקפתם.

(בודאי תכעס אם לא יתנו במה לאם תרצו.)

חשוב לאפשר במה להשקפות שונות,מתוך כבוד לחברים שרוצים לשמוע.

                                                                           דן הר

 

 

הודעות בנושא זה