גשם

אלון יד שלום • כניסות

בסוף השבוע עד היום ב2000 ירדו 50 ממ
במצטבר ירדו העונה 331 ממ