נא לקרוא הודעה חשובה מרשות המים!!!

הודעות סמס • כניסות

תושבי שילת שלום,

 

בביקורת שנערכה במזכירות המושב ע"י רשות המים, התגלו ליקויים ברישום ועדכון כמות התושבים המתגוררים פיזית בשילת וזכאיים להקצבת מים (כמות מוכרת במחיר מופחת).

 

בהתאם לדרישות רשות המים על מנת לקבל את ההקצבה המגיעה ובתעריף נמוך מתבקשים כל תושבי שילת להעביר למזכירות

 

צילום ת.ז כולל ספח בו רשומים שמות הילדים ומספרי ת.ז שלהם ומקום המגורים: שילת.

 

תושבים הגרים בשילת ומקום מגוריהם הרשום בת.ז אינו שילת חייבים להביא טופס גריעה מהרשות בה הם רשומים.

 

תושבים שאינם רשומים בשילת ולא יביאו טופס גריעה ישלמו את תעריף המים המקסימאלי מהקוב הראשון.

 

תושבי שילת שמשכירים בתים או שיש להם דיירי משנה שלא יעבירו צילום ת.ז כולל ספח ומקום מגוריהם הרשום אינו שילת יחויבו גם כן בתעריף הגבוה.

 

את צילום ת.ז והספח יש להעביר למזכירות במייל/בתיבת הדואר החיצונית או בשעות פעילות המזכירות עד ה- 15.12.19.

 

בברכה

 

מזכירות המושב