הבהרה בנושא הצילומים

חברי אגודת שילת • כניסות

לחברים שלום,

מאחר שנוצרה אי הבנה בנושא צילומי החברים לספר של שילת, רוצה אני להבהיר את הנושא:

הספר של שילת מיועד להנציח את חברי אגודת מושב שילת, שברובם הם גם ממייסדיה.

את שמות הילדים, הנכדים נפרט בהמשך בדף המשפחה עם שמותיהם וגילאיהם.

הצילומים של החברים יהיו בצורה של פורטרט זוגי או יחיד, ברמה אומנותית.

בברכת חברים

יעקב אשכנזי

ועדת הספר.