בית הכנסת ו"משבר גיל הארבעים".

נירה כרמי • 3/9/2017 כניסות

צודק יוסי שניידר: הצבעת "כן" והבלגן שמצפה לנו במידה שיופר המצב הקיים, היא מתנה מפוקפקת ומיותרת ליום ההולדת ה-40 לשילת. במקום לחגוג בנחת, הכין לנו הועד המקומי את "משבר גיל הארבעים"... לשם מה היינו צריכים את זה? מה היה רע כל כך עד עתה שחייב את היוזמה המיותרת הזאת? הרעיון של בית הכנסת הלכתי בשילת, שעמד כבר למבחן ונכשל, הפך כעת לאובססיה של ממש, שהפעם גם מתוגברת במושגים כגון "גבאי", "תרומות" "שלא/כן עפ"י ההלכה" ועוד כהנה וכהנה מונחים שאין, ולא היה להם, מקום בשיח החברתי בשילת. די! שבענו מחלוקות, התגברנו עליהן ונרגענו סוף סוף. הצביעו "לא" ונחזור כולנו אל השקט המבורך והמוכר לנו.
בברכת חברים, שוב, עופר כרמי

הודעות בנושא זה