מה שיותר עצוב מאשר בעד או נגד שוברים שתיקה. ...

אבני עמית • 8/4/2018 כניסות

מה שיותר עצוב מאשר בעד או נגד שוברים שתיקה. זה פרסום המפגש בקבוצת הפייסבוק מודיעין שלנו. שם ניתן למצוא אנשים העשויים להגיע להפגין כנגד ומצד שני כאלה שיגיעו לשמוע. אבל הכי חשוב מישהו טרח להעיר או להדליק את האזור....וחבל